புதன், 21 மே, 2014

பிச்சைப் பாத்திரம்கருவறைக்குள் வாசம் 
உனக்கும் எனக்கும் 
பத்து மாசமே..!

இதில் நமக்கு எங்கு 
போடப் பட்டது மாறுவேஷமே?
முன்னெழுத்து மாறியதால் 
தலையெழுத்தே மாறிடுமா?

ஒருவருக்கொருவர்  துணையில்லை 
அவருக்கு அவளும் இணையில்லை 
அடிமையாள்வது ஒன்றும் புதுமையில்லை 

பெண்ணே நீ வரமா சாபமா?
அப்பா என்றால் பயமா?
அம்மா வெறும் சும்மாவா?

அவருக்கு கம்பளிக் 
காலுறையும் வாகனமும்  
இவளுக்கு இரும்பு லாடமே 
பாத அணியாக..! 
பிறப்பால் ஒன்று பட்டு வளர்ப்பால் 
வேறுபட்டு நிற்கும் அவலம் 
ஆண்கள் கையில் பெண்கள் 
என்றும் பிச்சைப் பாத்திரமே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக