சனி, 8 மார்ச், 2014

ஆஷாட மாசம்,,,,ஆத்மாவில் மோகம்...!ஆஷாட மாசம் ஆத்மாவில் மோகம்
அனுராக மதுராம் அந்தரிஷம் (ஆஷாட )

விதுரையாம் ராதை போல் எனிக்கென்னிக்கும் 

விலவிக்காம் மாத்ரமாண யோகம்...
(ஆஷாட )

அருகத  பெட்டதல்
லெங்கிலும் ஞான் எண்டெ
அந்தரங்கம் நின் முன்னில் துறன்னு வெச்சு
அங்
யோடொத் தென்னில் ஜீவித பங்கிடாம்
அவிவேகியாய  ஞான்  ஆக்ரகிச்சு  (ஆஷாட )

மந்தஸ் மிதத்தினுள்ளில் நீ,,,,, ஒளிப்பிச்ச

மௌன நும்பரம் ஞான்  வாயிச்சு
மறக்குக மனசில் புதிய விகாரத்தில்
மதன பல்லவிகள் நீ எழுதி வைக்கு......
ஆஷாட மாசம் ஆத்வாவில் மோகம்
அனுராக மதுரமாம் அந்தரிக்ஷம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக