சனி, 12 மே, 2012

வீணை மகள்

 Veena.jpg
எத்தனை பேர் கொன்ற பார்வை ?
எத்தனை பேர் ஏங்கும்
எழில் மேனி !
எத்தனை நாள் தவம் கிடந்தார்
இவளை நாடி ?
எத்தனை கலைஞர் ஏமாந்து 
பித்த ரானார் ? 
எத்தனை கடற்படை ஏவிய
விழிகள் இவை ?
எத்தனை வேல்களை அம்பில்
எய்து விட்ட மேனி அழகு  இது ?
எத்தனை காளைகளை ஈர்த்தவை 
இந்த கண்கள் ? 
எத்தனை பேர் நெஞ்சைத்
துடிக்க வைத்த முழுமதி இது ? 
எத்தனை கவிஞர் இதயத்தைப்
புண்படுத்தும் சோகப்
புன்னகை இது ?
மோனா லிசா முகம் !
சுயவர அணங்கு இந்தக் கன்னி !
எத்தனை எத்தனை தேரில் வந்து
மன்னவர் உன்முன் மண்டியிட்டு  
கண்ணீர் விட்டுப் போனார் ?
இறுதியில் தேர்ந்து
மாலை இட்டது என்னவன்
என்று உரிமை கொண்ட
கண்ணனுக்கு !
தன்னவனள் ஆக்க வந்த
முடி சூடா
மன்னவனுக்கு !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக